Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Příklad kapitalizace pohledávky 2.

Příklad kapitalizace pohledávky 2.

Účtování a daňové dopady u společnosti B:

Částka MD D
1. Počáteční stav závazků 1 mil.Kč 321
2. Zvýšení základního jmění úpisem akcií 1 mil.Kč 353 411
3. Splacení pohledávky za upsané vlastní jmění
vkladem pohledávky 1 mil.Kč 311 353
4. Zánik původního závazku a pohledávky
nabyté vkladem 1 mil.Kč 321 311

Daňové dopady pro společnost B jakožto nabyvatele nepeněžního vkladu pohledávky nejsou žádné.

Praktickými otázkami v oblasti pohledávek jsou vztahy:
• průběžné doby úhrady, režim inkasa (spíše pro případ individuálních odběratelů);
• skutečné příjmy v % tržeb v jednotlivých obdobích (měsících); prognóza pohledávek;

Pohledávky = doba obratu pohledávek x tržby
počet dní odpovídající tržbám

Doba obratu pohledávky = faktor proporcionality
počet dní odpovídající tržbám

(pohledávky = k x tržby)

• podíl nedobytných pohledávek na celkovém stavu pohledávek (Σ pohledávek);

Žádné komentáře:

Okomentovat