Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Příklad kapitalizace pohledávky 1.


Příklad kapitalizace pohledávky 1.


Společnost A prodala společnosti B zboží v hodnotě 1 mil.Kč a ve svém účetnictví eviduje pohledávku v nominální hodnotě 1 mil.Kč. Dlužník – společnost B však svůj závazek vůči společnosti A nesplnila. Společnost A se rozhodla, že v souladu s rozhodnutím valné hromady společnosti B o zvýšení základního jmění upíše akcie společnosti B.

Svůj závazek z upsaných akcií společnost A splatí vkladem pohledávky vůči společnosti B v nominální hodnotě 1 mil.Kč. Celá nominální hodnota pohledávky ve výši 1 mil.Kč zvýší základní jmění společnosti B.

Účtování a daňové dopady u společnosti A:
Částka MD D
1. Počáteční stav pohledávek 1 mil.Kč 311
2. Upsání akcií společnosti B 1 mil.Kč 062 367
3. Splacení upsaných akcií
nepeněžním vkladem pohledávky 1 mil.Kč 367 311

Výsledkem je zrušení pohledávky v účetnictví společnosti A (vkladatele). Pohledávka se vlastně změnila v hodnotu finanční investice, která je oceněna účetní hodnotou vkladu, tedy nominální hodnotou pohledávky 1 mil.Kč. Daňové dopady na dani z příjmů nejsou žádné.

Žádné komentáře:

Okomentovat