Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Pohledávky za dlužníky v konkurzním a vyrovnacím řízení 1.


Pohledávky za dlužníky v konkurzním a vyrovnacím řízení 1.


Poplatník eviduje ve svém účetnictví pohledávku za dlužníkem v konkurzním či vyrovnacím řízení. Nejprve je nutné si objasnit, zda se skutečně jedná o dlužníka v konkurzním či vyrovnacím řízení a dále musíme přesně vědět v jakém stadiu se konkurz nachází. Nelze zaměňovat konkurzní či vyrovnací řízení s procesem likvidace společnosti. Pohledávku za dlužníkem v likvidaci nijak výjimečně nezvýhodníme, platí zde stejný režim jako u ostatních pohledávek.

V úvahu přicházejí situace:

1. Na dlužníka je prohlášen konkurz. V této situaci můžeme tvořit až 100% zákonnou opravnou položku, pokud:

• přihlásíme výši pohledávky u soudu ve lhůtě stanovené soudem. Na pohledávky po této lhůtě není možné vytvářet 100% opravné položky;
• vytvoříme opravnou pokožku v období, kdy došlo k přihlášení pohledávky. Není možné v roce 1999 přihlásit u soudu pohledávky a opravnou položku vytvořit až v roce 2000. V tomto případě by k tvorbě 100% opravné položky vůbec nedošlo;
• je-li pohledávka ve lhůtě přihlášena, ale je popřena správcem konkurzní podstaty, rozhodnutím soudu či jiného správního orgánu, k tvorbě opravné položky vůbec nesmí dojít, pokud však již byla vytvořena, musí být zrušena do zdanitelných výnosů.

2. Na dlužníka soud zamítl návrh na prohlášení konkurzu pro nedostatek majetku, nebo z tohoto důvodu konkurz zrušil. Došlo-li tedy ke zrušení nebo neprohlášení konkurzu, v této situaci uplatníme daňově účinný jednorázový odpis pohledávky.

Žádné komentáře:

Okomentovat