Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Kalkulace nákladů, význam pro tvorbu cen


Kalkulace nákladů, význam pro tvorbu cen


Zatímco se dosud účetnictví zaměřovalo na celkové náklady a výnosy účetní jednotky, kalkulace se soustřeďují na kalkulační jednici (např. náklady na prodej jednotlivých druhů zboží).

Kalkulační členění nákladů

Kalkulace spočívá ve stanovení (předem) nebo zjištění (následně) vlastních nákladů, zisku, marže nebo ceny kalkulační jednice.

Kalkulace vyjadřuje ve vzájemné souvislosti naturálně vyjádřený výkon a jeho hodnotovou charakteristiku – synteticky zobrazuje vztah věcné a hodnotové stránky činnosti.
U předběžných kalkulací stanovenými náklady předem na podkladě norem a rozpočtů, u výsledné kalkulace zjišťujeme z podkladů účetnictví skutečné náklady na kalkulované výkony. Předběžná kalkulace se týká nejen vlastních výkonů, ale i výkonů nakupovaných.

Podnik je součástí národního hospodářství, a tak v případě, že se ceny příliš odchylují od nákladů, vede situace na národohospodářské úrovni ke stanovení subvence nebo odvodů z cen (např. spotřební daně).

Sama kalkulace nákladů má velký význam pro stanovení nejpříznivější ceny v rámci existujícího prostoru, když svou úlohu hraje i blízkost konkurence a diferenčních cen - (vnitřní ceny, exportní ceny, rabaty, různé dopravní služby, filiálky, reklama, organizace odbytu). Kalkulace ceny vychází hlavně z úrovně obchodní marže, kterou je třeba dosáhnout při úhradě nákladů.

Prodejní cena může být určena: trhem, náklady se přizpůsobí či prostřednictvím marginální analýzy, která určuje maximální rozvrh produkce.

Žádné komentáře:

Okomentovat