Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Spôsob dopytovania

Spôsob dopytovania

Presne stanovené formulácie otázok aj ich poradie.

Voľne formulované otázky, neobmedzený počet otázok, otázky sú zamerané na obsiahnutie motivačných štruktúr a vysvetlenie podstatných súvislostí.

Anketár

Pripravený anketár, ktorý kladie vopred formulované otázky, v určenom poradí tak, aby mal minimálny vplyv na priebeh rozhovoru.

Psychológ alebo odborne pripravený anketár, ktorý pozná cieľ výskumu, prispôsobuje sa výskumnej situácii a kladie otázky podľa vývoja interview.

Kontakt

Sú možné všetky formy kontaktu: ústna, písomná, telefonická. Pri osobnom kontakte ide o strednú intenzitu kontaktu – anketár svojim vystupovaním a správaním vzbudzuje v respondentovi ochotu odpovedať na otázky.

Osobný a pomerne intenzívny kontakt. Anketár najskôr vytvára ovzdušie dôvery, v priebehu rozhovoru citlivo reaguje na odpovede a prispôsobuje im ďalšie otázky.

Veľkosť skúmaného súboru

Reprezentatívna vzorka, niekoľko sto alebo tisíc respondentov.

Malá vzorka, niekoľko desiatok respondentov.

Analýza údajov

Prevládajú štatistické postupy.

Aplikácia metód kvalitatívnej analýzy, napr. obsahovej analýzy.

Žádné komentáře:

Okomentovat