Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Projektívne testy

- sú odvodené od metód klinickej psychológie

- získavajú sa postoje k určitým produktom, spotrebe produktov, ktoré nie sú spoločensky akceptované

- od respondenta sa získavajú voľné a otvorené odpovede

- výhody: môžu sa získať info, ktoré sa nedajú získať priamym dopytovaním, získané údaje sa dajú využiť pri tvorbe nápadov na nové výrobky

- nevýhody: nákladovosť – kvalifikovaní pracovníci, skúsení analytici

1.tématické akceptačné testy

- skladajú sa z množstva obrázkových predlôh, pri ktorých má respondent porozprávať príbeh

- max. 4 obrázkové predlohy, z ktorých dve zobrazujú rozsiahle otvorené a viacvýznamové situácie a ostatné dve sa veľmi konkrétne vzťahujú na spotrebiteľskú situáciu produktu, značky

2.balónový test

- zobrazuje rôzne konfliktné situácie a respondent na ňu reaguje, úlohou respondenta je doplniť odpoveď do „bublín“

- ide vlastne o obrázkovo-textové predlohy

3.testy rozprávania príbehov

- predstavujú jednoduchú projektívnu metódu

- nevychádza sa z obrázkových predlôh ale z verbálneho príbehu, respondenti majú podľa svojej predstavy pokračovať v načatom príbehu

- vyberajú sa formy dialógov, rozhovor 2 osôb, ktoré porovnávajú dve rôzne značky, nepoznáme záver a doplníme ho

Žádné komentáře:

Okomentovat