Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Otázky sú:

1 uvádzacie /majú vytvoriť pozitívny postoj k dotazovaniu, vzbudiť záujem/,

2 filtračné otázky – či je respondent ten správny typ,

3 vecné otázky /tie sa dotýkajú predmetu zisťovania/,

4 identifikačné otázky /dotýkajú sa charakteristiky respondenta/,

5 špecifické – kontrolné otázky /môžu sa vzťahovať ku kvalite produktu/

6 otvorené - (nie sú stanovené odpovede)/uzavreté otázky (sú stanovené odpovede)

Náležitosti otázok: jednoduchosť, jasnosť, neutralita

· telefonické dopytovanie

Výhody:

1 výhodné rýchle nadviazanie kontaktu,

2 respondent má možnosť v prípade nejasnosti otázky možnosť kontaktu,

3 je hospodárne, ekonomické, efektívne dopytovanie

Nevýhody:

1 respondenti – iba okruh telefónneho zoznamu,

2 nemôžeme názorne predviesť výrobok,

3 nemôžeme sledovať reakcie respondenta vizuálne,

4 keď ho nevidím, poklesne dôvera respondenta voči výskumníkovi.

5

· dopytovanie pomocou počítača

- zapisovanie odpovedí priamo do počítača

- terminály nainštalované priamo v nákupných centrách

Žádné komentáře:

Okomentovat