Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Kritéria hodnotenia experimentu:

1. validita

- interná – vzťahuje sa priamo k skúmanej situácii – potvrdenie toho, že zistený efekt zapríčinila experimentálna premenná a nie ostatné faktoru, laboratórny experiment má spravidla výhodu vyššej internej validity, pretože má možnosť vyššej kontrolovateľnosti premenných

- externá – výsledky zovšeobecníme a dáme im všeobecnú platnosť – do akej miery sa dajú výsledky experimentu zovšeobecniť na iné situácie, terénny experiment – situácie je realistická a prirodzená – vyššia miera externej validity

Ideálny experiment je ten, ktorý má vysokú internú aj externú validitu.

2. náklady

- podľa nich určujeme, aký druh experimentu použijeme. Laboratórny experiment je lacnejší ako experiment v prírodných podmienkach,

4. čas

- opäť je laboratórny výskum výhodnejší – v prirodzených podmienkach zaberá experiment viac času

Nevýhody – konkurencia sa môže ľahko dostať k výsledkom a svojimi akciami znehodnotiť výsledky výskumu.

Žádné komentáře:

Okomentovat