Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

A)STUPEŇ ŠTANDARTIZÁCIE

Štandardizované dopytovanie

- prostredníctvom prísne štandardizovaného dotazníka, v ktorom poradie, počet otázok ako aj možnosti odpovedí sú vopred stanovené

- zámerom je získať od všetkých respondentov na jednu a tú istú otázku porovnateľné odpovede

- výhoda spočíva pri úplnosti a porovnateľnosti odpovedí aj v ľahkej kvantifikácii výsledkov

- štandardizované dopytovanie sa vyznačuje vysokou hodnovernosťou

- nevýhodou môže byť to, že niekedy otázky a odpovede nezachytávajú reálnu situáciu ľudí

- dôležité je zistenie, kto sú skutoční kupujúci a spotrebitelia, tj. demografické, ekonomické údaje – bydlisko, veľkosť domácnosti, príjem, vybavenie domácnosti

Neštandardizované dopytovanie

- je metóda kvalitatívneho výskumu využívaná na analýzu vzťahov, závislostí a príčin

- vyžaduje použitie psychologických postupov aby respondent bol schopný ale aj ochotný odpovedať

- realizuje sa formou:

· hĺbkový rozhovor

- náročnejšia metóda, ktorej cieľom je získať detailné kvalitatívne info o motívoch, postojoch, názoroch na výrobok, predajňu alebo službu

- vyžaduje vysoko kvalifikovanú prípravu realizátorov – komunikačné schopnosti

Je možné viesť ho 2 spôsobmi:

1 buď je predkladaná len rámcová téma a moderátor môže meniť poradie otázok (neštandardizovaný hĺbkový rozhovor)

2 alebo určené poradie otázok vopred (čiastočne štandardizovaný rozhovor)

- dĺžka rozhovoru by nemala presiahnuť 30 minút

Žádné komentáře:

Okomentovat