Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

4.asociačné testy

- všeobecné psychické spojenie zmyslov a pamäti – spontánne a neovplyvnené prepojenie zmyslov a pamäti

- úlohou výskumníka je, aby respondent dlho nerozmýšľal

- poznáme: voľné /využíva voľné, neobmedzené asociácie – zistiť spontánne predstavy respondentov a postoj k produktu, predajni, značke/, riadené /nezisťuje sa celková mienka na predmet skúmania, ale len mienka na určitý aspekt, napr. na kvalitu, balenie produktu../, obmedzené /ide o slovné asociácie, respondentovi sa predkladá väčší počet slov a ten má hovoriť čo ho k nim napadne/.

C)FORMA KOMUNIKÁCIE

· ústne a osobné

Výhody:

- veľmi krátky čas,

- je možné dodržať vzorku respondentov,

- môžu sa klásť zložitejšie otázky – môžeme vysvetliť podstatu,

- môžeme spojiť dopytovanie s pozorovaním

- osobným prístupom znižujeme riziko odmietnutia odpovede

Nevýhody:

- spôsob kladenia otázok môže ovplyvniť respondenta,

- respondent nezostáva v anonymite – identifikácia respondenta,

- sú kladené vysoké nároky na výskumníka,

- časovo a finančne náročné

Žádné komentáře:

Okomentovat