Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

13. PODSTATA A VÝZNAM EXPERIMENTU

Experiment

- nie je samostatná metóda, lebo využíva dopytovanie a pozorovanie

- slúži na skúmanie kauzálnych vzťahov

- vedecké zisťovanie, v ktorom výskumník usmerňuje a manipuluje testovanú skupinu a porovnáva ju so skupinou, ktorá nebola manipulovaná

- experiment je vedecká metóda, pomocou ktorej sa skúmajú veci, javy, situácie a ich vzťahy príčinnosti alebo priebeh pri vopred stanovených, presne kontrolovaných a meniacich sa podmienkach

- musí spĺňať určité podmienky:

a) špecifikácia nezávislých premenných, ktoré budeme využívať(manipulovať, obmieňať)

b) výber testovacích jednotiek

c) určiť závisle premennú (objem predaja,..)

d) stanoviť spôsob(postup) kontroly

- druhy experimentov:

podľa spôsobu zisťovania výsledkov experimentu – pomocou dopytovania alebo pozorovania

podľa prostredia – laboratórne, terénne experimenty

podľa testovacej situácie – experiment s otvorenou situáciou, s neprehľadnou, kvazibiotickou a experiment v biotickej – skutočnej situácií

Žádné komentáře:

Okomentovat