Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

2. Rentabilita – index ziskovosti

Index ziskovosti


Iz = Σ Pn . 1 .
(1 + i)n
. .
K

- Představuje relativní ukazatel, vyjadřující poměr očekávaných diskontovaných peněžních příjmů z investice k počátečním kapitálovým výdajům
- používá se při rozhodování mezi více projekty
- kdykoli je ČSH pozitivní, index je > 1 a projekt přijatelný
- záporná ČSH je index < 1
- projekty není možné vybírat dle jejich individuální ČSH musíme se orientovat na projekty, které přinášejí co nejvyšší ČSH na jednotku výdaje čili co nejvyšší index ziskovosti

Žádné komentáře:

Okomentovat