Do vyhledávače napiš co hledáš. Témata jsou řazena chronologicky (archiv). A enter;o)

2. Rentabilita – index ziskovosti

Index ziskovosti


Iz = Σ Pn . 1 .
(1 + i)n
. .
K

- Představuje relativní ukazatel, vyjadřující poměr očekávaných diskontovaných peněžních příjmů z investice k počátečním kapitálovým výdajům
- používá se při rozhodování mezi více projekty
- kdykoli je ČSH pozitivní, index je > 1 a projekt přijatelný
- záporná ČSH je index < 1
- projekty není možné vybírat dle jejich individuální ČSH musíme se orientovat na projekty, které přinášejí co nejvyšší ČSH na jednotku výdaje čili co nejvyšší index ziskovosti

Žádné komentáře:

Okomentovat

Do vyhledávače napiš co hledáš. Témata jsou řazena chronologicky (archiv). A enter;o)

Štítky

analýza analýza zákazníků benchmarking CASHFLOW cena cenová politika charakteristika spotřebitele definování prací deteminace firmy distribuce dokonalá konkurence ekonomické prostředí elektronický obchod financování podniku finanční analýza firemní kultura firemní výdaje formy komunikace globalizace hlavní investor hodnocení jakosti hodnocení zaměstnanců holding hospodářský výsledek informace informační systém integrovaná komunikace interpretace inzerát pracovního místa kapitál kariera kariéra komunikační mix komunikační strategie konečný spotřebitel konkurence kontrolní mechanismy krizový managment legislativní rámec lidské zdroje management management kvality manažerská motivace manažerské funkce manažeři marketing a internet marketingová komunikace marketingová strategie marketingové řízení marketingový mix marketingový plán marketingový výzkum metodika analýzy mezinárodní management monitoring médií monitoring nákladů monopol motivační teorie mzdová politika média neovlivnitelné prostředí nábor náklady oceňování majetku odhad pracnosti odměňování práce oligopol organizace organizace prodeje organizační systém osobní prodej personální management personální plánování personální výběr personální řízení plán akcí plánování podnik podnikatelské sítě podnikatelský plán podniková strategie podnikový management podnikání podpora prodeje pohledávky pohovor poptávka postup prací povyšování pracovní podmínky pracovní poměr pracovní smlouva pracovní výkon prezentace prodej produkt produktivita profesní kariera profesní kariéra projekt projektový management projektový manažer projektový plán propagační prostředky právní formy podnikání public relations publicita přednášky příjmání zaměstnanců přímý marketing reklama riziko rozpor rozpočet segmentace trhu situační analýza spotřebitel správa dokumentů strategické plánování SWOT analýza systémový přístup trendová analýza trh typy zákazníků ukončení pracovního vztahu vedení porady velikost podniku velkosklady vnitřní prostředí vnější prostředí vzdělávání zaměstnanců výběr vzorku výběrové řízení výnosy výrobek výzkum produktu zaměstnanec zdroje dat zdroje informací značka značka projektu základní srategie řízení komunikace řízení podniku řízení rozporů řízení změn životní cyklus výrobku